De workshop "Succes is te leren"

Dit is een blended e-workshop met:

Succes is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken heb je bepaalde vaardigheden en kennis nodig
Ik heb veel succesvolle mensen gesproken en hen gevraagd hoe ze tot dat succes gekomen zijn, zelf heb ik mijn leven verschillende keren veel succes gehad
Kennis over het bereiken van succes is er genoeg, de belangrijkste geef ik in deze workshop.
Kennis, inzichten en vaardigheden, zo dat jij jouw doelen kan bereiken, ongeacht wat deze doelen zijn

In deze workshop leg ik het een en ander uit;
1. wat succes is en hoe je het kan krijgen
2. de succes wetten, hoe deze werken en hoe je ze kan gebruiken in de praktijk
3. wat de innerlijke saboteurs is en hoe je deze over wint
4. hoe je de innerlijke saboteur kan herkennen, ontdekken en kan oplossen
5. hoe het onderbewustzijn werkt en hier mee om te gaan
6. hoe een dromenbord / doelenbord te maken en de weg naar succes uit te stippelen

De workshop bestaat uit 2 delen

theorie via http://lms.learningcentrum.nl ;
  • welke succes wetten er zijn en hoe ze werken
  • wat het onderbewustzijn is en hoe het werkt, hoe je er mee om kan gaan en dit te veranderen
praktijk;
  • onderbewustzijnsbevraging, hier kunnen de deelnemers hun blokkades bewust worden en los laten, een speciale techniek die ik al meer 20 jaar gebruik en heel goed werkt.
  • dromenbord of doelenbord maken en uitwerken
  • afsluitend gesprek met uitleg wat er is los gekomen

Bij deze workshop is therapeutische begeleiding aanwezig voor als er diepere emoties los komen

Er zijn 5 hoofdwetten die belangrijk zijn voor Succes, deze worden in de workshop uitgelegd

Een belangrijke Succes wet is, die van aantrekking of affiniteit
In de workshop word dit uitgelegd hoe het werkt en waarom hij soms niet dat gene geeft wat men denkt
De wet van de affiniteit is vrij simpel als men die kent en weet te gebruiken
Het begint met de gedachte, dan de gevoelens, geef er energie aan en dan het belangrijkste; uitdrukken in de fysieke wereld, dit laatste is het moeilijkst
Sir Isac Newton, de ontdekker van de zwaarte kracht was een groot ingewijde in de mystiek en kende deze wetten.
Soms word deze wet ook uitgelegd als de wet van het magnetisch veld. Deze wet is vooral bekend geworden door het boek “The Secret”, ik heb dit zelf geleerd in 1983.
In deze workshop leg ik de werking hiervan uit en ook wat er niet in het boek staat. Ook wat de valkuilen zijn en waarom hij schijnbaar niet werkt.
Men vraagt aan het universum om mensen om je levenspad te brengen, zij komen dan, alleen kan je ze soms niet herkennen en blijft het bij een kort gesprek.
In de workshop gaan we hier verder op in

slachtofferdriehoek & succesdriehoek

Slachtofferdriehoek is een driehoek van het Ego,TA driehoeken 500 pix

  • slachtoffer
  • aanklager
  • redder

Er is ook een Succesdriehoek, deze ga ik in de workshop verder uitleggen

De onbewuste sturing en de tegenwerkende kracht; de innerlijke saboteur

Heeft u wel eens bij u zelf opgemerkt, dat u in bepaalde situaties steeds weer op dezelfde manier reageert, steeds weer dezelfde fout maakt? Dat u zichzelf achteraf het verwijt maakt: "Man, dat overkomt je nu al de zoveelste keer, de volgende keer moet je eerst eens goed nadenken". Maar als de volgende keer die situatie zich herhaalt, dan reageert u prompt weer hetzelfde!

Veel mensen krijgen op deze manier het gevoel, dat ze niet vrij zijn, dat ze aan onzichtbare draden vastzitten en als een marionet dan hierheen, dan daarheen getrokken worden.

Dan dringt zich automatisch de hamvraag op: Hoe kunnen we ons van deze automatische reacties ontdoen? Hoe komen we uit de vicieuze cirkel?

We weten, dat alle zintuiglijke waarnemingen onuitwisbaar in ons geheugen opgeslagen worden. Niet alleen de gebeurtenissen zelf worden ingevoerd, maar ook de daarbij behorende gevoelens.

Daardoor kunnen de opgeslagen gebeurtenissen en de daarmee verbonden gevoelens vandaag net zo levendig worden weergegeven als op die dag, waarop zij zich voor de eerste keer hebben voorgedaan. Uit de gedragsleer weten we, dat zulke "licht-geluid-gevoel-films" meestal zonder dat we het merken gaan lopen en dan ook onbewust afdraaien.

Je maakt een situatie mee en onbewust wordt deze gelijkgesteld aan een vroegere. En het geheugen spuwt al alle daarover beschikbare informatie uit.

Herinnert u zich eens een situatie, waarin u zich heeft bezeerd. De meeste energie m.b.t. deze situatie heeft u vast aan de pijn besteed. Het gevoel van pijn dempte uw waarnemingsvermogen, vervormde of verdrong de gegevens van uw gezichts-; hoor-, tast-, smaak- en reukzintuig. De situatie is hetzelfde bij buitengewone vreugde. Je bent helemaal "happy". Bezeer je je dan een, beetje dan neem je de pijn helemaal niet waar.

In het eerste geval bijv. domineerde het pijngevoel. Kom je nu in een situatie, die overeenkomt met de toenmalige (plaats, bepaalde uitspraken of zinswendingen, bepaalde mensentypes, het gevoel, hier al eens eerder geweest te zijn), dan kan de film van toen gaan afdraaien, zonder dat je er zelf erg in hebt, dus onbewust.

Laten we een voorbeeld nemen:

Afbeelding 3 2 300px

Een meisje wordt, als het klein is, door een hond gebeten. Elk stukje informatie van de zintuigen wordt exact waargenomen en opgeslagen.

Tien jaar later:

Het jonge meisje is na het winkelen op weg naar huis. Zij komt langs een scène, als hieronder afgebeeld is.

Als het meisje nu geen verstand, geen vermogen tot logisch denken had gehad, dan zou zij zich omdraaien en vanwege de hond wegrennen. Maar zij gebruikt haar verstand en bemerkt, dat deze hond eigenlijk best vriendelijk is en er geen reden is, om weg te rennen.

Desondanks vertoont zij een reactie op grond van de onbewust afdraaiende film. Bewust is er geen herinnering aanwezig, omdat de ervaring van tien jaar geleden net onder het bewustzijnsniveau ligt. Onbewust wordt ze echter door gevoelens gestuurd. Maar omdat ze niets van de onbewuste film weet, betrekt zij het op andere dingen. In ons voorbeeld schiet haar een goed "argument" te binnen, waarom ze sneller naar huis zou moeten terugkeren. De arm doet pijn, zij betrekt het op iets anders.

Dat kan voor ons maar één ding betekenen:

Afbeelding 3 03 300px

Je kan iets opnieuw beleven, zonder dat je het je herinnert!

Dat kan voor ons maar één ding betekenen: ze sneller naar huis zou moeten terugkeren. De arm doet pijn, zij betrekt het op iets anders.

Je kan iets opnieuw beleven, zonder dat je het je herinnert!

Daar komt nog bij, dat het spoor met de gevoelens het spoor met de daadwerkelijke gebeurtenissen kan overstemmen.

Veel van de dingen, die u vandaag doet, in uw privé-leven als op uw werk, hebben meer met het verleden te maken dan met dat, wat op het moment gebeurt. Gebeurtenissen in het verleden kunnen nu jouw succes tegenhouden.
Door middel van speciale technieken worden deze onbewuste processen naar het bewustzijn gehaald en ontkracht, zodat men vrij deze blokkades komt.

In de workshop ga ik overal dieper op in en leer ik je hoe je het kan overwinnen en veranderen

 Afbeelding 3 04 300px

Djehoety Nederland is een zelfstandige organistatie onder Anay vof, KvK Rotterdam 24 26 71 62 Wij zijn lid van de internationale Djehoety Groep

010 22 70 245 post@djehoety.nl

Aert van Nesstraat 1-O Capelle aan den IJssel 010 70 70 008 Copyright © 1986 - 2021. All Rights Reserved.