We hebben ervaren Coaches en Counselors

Persoonlijke Aanpak

Hoe gaat een Coachings- / counseling traject in zijn werk? Maatwerk is ons antwoord. Zoals elk persoon verschillend is, is er ook geen aanpak gelijk. Er wordt gewerkt met vaste en bewezen  TA (Trans Actuele Analyse) & NLP methodieken. Maar vooral de menselijke component bepaalt hoe het individuele coachingstraject verloopt. Jouw vertrekpunt en vraag zal dienen als leidraad voor de sessies.


We werken aan de doelen die jij wilt behalen.

Het begint met een intakegesprek waarin de persoon en de persoonlijke situatie centraal staan en bepalen dan samen wat jij nodig heb.

In het kort de stappen die in dit gesprek worden doorlopen:
- wat zijn je verwachtingen ten aanzien van coaching / counseling
- welke mogelijkheden biedt (Personal) Coaching / counseling
- persoonlijke match
- werkwijze
- wat is je huidige situatie
- wat is je gewenste situatie
- hoe kun je je doel(en) realiseren

Je zult ervaren dat je jezelf door coaching beter leert kennen en de situaties beter kan oplossen.

We hebben veel ervaring met mensen die sterke emotionele gebeurtenissen gehad hebben, burn-out e.d. We ook goede therapeuten in huis indien dat nodig is

Een van van onze coaches en trainer is Martin Doornbos, informatie op www.martindoornbos.nl